Bogmar

Szklenia

Szkło ciepłochronne

Głownym zadaniem postawionym przed szkłem zespolonym jest ograniczenie emisji ciepła z pomieszczeń na zewnątrz budynków.

Nasza firma oferuje szyby zespolone:

  • Jednokomorowe jest to pakiet szybowy o współczynniku przenikania ciepła U=1,0w/m2k składa się z 2 szyb, z których jedna jest to szyba typu termofloat z tzw. Powłoką niskoemisyjną. Szyby te zalecene są do okien typu Econo Nova, Klasik i Elegant
  • Dwukomorowe w pakiecie 3 szybowym o szerokości 36mm i współczynnikiem przenikania ciepła U=0,7/m2k, z których dwie są szybami typu termofloat z tzw. Powłoką niskoemisyjną,  tworzy okno, które skutecznie ogranicza straty ciepła oraz znacznie poprawia izolacyjność akustyczną w pomieszczeniu. Szyby te zalecane są do okien typu Termo-Elegant i S9000.

Przestrzeń między szybami wypełnia gaz szklarski argon, który dodatkowo obniża współczynnik U.

Szyby zespolone to:

  • Oszczędność energii cieplnej
  • Niższe koszty ogrzewania
  • Lepsza izolacja akustyczna
  • Optymalna temperatura w pomieszczeniu
  • Wysoka przepuszczalność światła
  • Ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery

Ciepła ramka dystansowa

Zastosowanie tzw. ciepłej ramki pomiędzy szybami polepsza  izolację termiczną na brzegach pakietu, co powoduje podwyższenie temperatury i obniża ryzyko występowania tam czasowej kondensacji pary wodnej.

Materiałów dostarczają