Bogmar

Okna Econo Nova

Z punktu widzenia ekologii i ze względów ekonomicznych zaletą okien z tworzyw sztucznych jest możliwość ponownego wykorzystania PVC. Globalny niedobór surowców wymaga umiejętnego obchodzenia się z naszymi ograniczonymi zasobami naturalnymi – w trosce o środowisko. Wdrożenie systemu okiennego 70 mm jest wyrazem naszego zaufania do idei powtórnego wykorzystania materiału pierwotnego.

Klasyczny wygląd okna

  • System okienny o 70 mm szerokości zabudowy
  • Niewidoczny, wewnętrzny, statyczny rdzeń usztywniający
  • Lepsza zgrzewalność profili, mocniejsze połączenia naroży
  • Podwyższona sztywność okna oraz mniejsze prawdopodobieństwo odkształceń profili
  • Wysoka izolacyjność cieplna i akustyczna; współczynnik przenikania ciepła Uf 1,3 W/(m2K)
  • Innowacyjna technologia minimalizująca emisję CO2 oraz ograniczająca zużycie energii
  • Kontynuacja idei greenline – stosowanie ekologicznych, bezołowiowych stabilizatorów cynkowo-wapiennych

Inteligentne wykorzystywanie zasobów!

Materiałów dostarczają