Bogmar

Okna S9000

Ten system o najlepszych właściwościach termicznych nie jest dziełem przypadku, ale rezultatem celowych prac badawczych i rozwojowych. Od początku celem projektu było osiągnięcie Uf = 0,92 W/m²K przy zastosowaniu standardowych wzmocnień stalowych i tym samym spełnienie standardu pasywnego. Udało się to dzięki synergii innowacyjnych detali zastosowanych przy projektowaniu tego systemu.

System S 9000 dysponuje inteligentnym systemem uszczelnienia z uszczelkami rozmieszczonymi w trzech płaszczyznach. W celu polepszenia izolacyjności termicznej skrzydło jest dodatkowo wyposażone w uszczelkę podszybową. Również pogłebione (26 mm) osadzenie pakietu szybowego zwiększa izolacyjność termiczna okna.

Sukces tkwi w szczegółach

  • 6 komór w ościeżnicy i 6 komór w skrzydle
  • Jednakowa geometria stali w ościeżnicy i skrzydle
  • Spójny system uszczelek w trzech płaszczyznach
  • Głębsze osadzenie pakietu szybowego dzięki wysokości przylgi 26 mm.

Doskonała izolacja termiczna!

 

Materiałów dostarczają